Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik logistyk

 • Określa warunki i terminy przechowywania towarów oraz dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywania produktów.
 • Planuje, organizuje i dokumentuje procesy spedycyjne.
 • Planuje, organizuje i dokumentuje procesy transportowe.
 • Prowadzi dokument ację magazynową.
 • Przyjmuje i wydaje towary z magazynu.
Kwalifikacja:
 • AU.22. Obsługa magazynów

  zobacz opiszwiń opis
  1. Realizacja procesów magazynowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne,
  2) rozróżnia rodzaje zapasów,
  3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej,
  4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów,
  5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych,
  6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru,
  7) określa warunki przechowywania i transportu towarów,
  8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi,
  9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem,
  10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów,
  11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji,
  12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta,
  13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji,
  14) określa zasady gospodarowania opakowaniami,
  15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów,
  16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania,
  17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją,
  18) określa koszty usług magazynowych.
  2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
  Uczeń:
  1) określa strukturę procesu produkcyjnego,
  2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów,
  3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji,
  4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji,
  5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji,
  6) przestrzega zasad gospodarki odpadami,
  7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.
  3. Obsługa magazynów dystrybucji
  Uczeń:
  1) określa etapy dystrybucji,
  2) dobiera kanały dystrybucji,
  3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach,
  4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji,
  5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów,
  6) sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.
 • AU.32. Organizacja transportu

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych,
  2) rozróżnia infrastrukturę transportową,
  3) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji usługi przewozu i obrotu handlowego,
  4) dobiera proces transportowy do warunków zlecenia,
  5) sporządza plan przebiegu procesu transportowego,
  6) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego,
  7) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych,
  8) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych,
  9) rozróżnia rodzaje usług transportowych,
  10) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych,
  11) dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi.
  2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
  Uczeń:
  1) charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego,
  2) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych,
  3) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych,
  4) formuje jednostki ładunkowe,
  5) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta,
  6) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu,
  7) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych,
  8) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres,
  9) dobiera sposób zabezpieczania ładunku,
  10) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku,
  11) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.
  3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo - spedycyjnych
  Uczeń:
  1) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym,
  2) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej,
  3) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim,
  4) stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika,
  5) przestrzega zasad obiegu dokumentów towarzyszących spedycji.
Przykładowe miejsca pracy:
działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych,
na stanowiskach specjalisty do spraw m.in.: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Przykładowe przedmioty szkolne:
przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,
logistyka w procesach produkcji,
zapasy i magazynowanie,
dystrybucja.
Przeciwskazania:
cukrzyca ,
niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem ,
średnie i znaczne wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
znaczne zaburzenia równowagi ,
znaczne zaburzenia układów: kostno-stawowego, mięśniowego, ruchu, krążenia (wady serca), oddechowego.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży