Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik księgarstwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży;
2) opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich;
3) prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) promowania asortymentu księgarskiego;
5) zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.
Kwalifikacja:
 • AU.20. Prowadzenie sprzedaży

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie sprzedaży
  Uczeń:
  1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów,
  2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży,
  3) przestrzega zasad ustalania cen towarów,
  4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży,
  5) stosuje metody i formy prezentacji towarów,
  6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej,
  7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów,
  8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów,
  9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy,
  10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży,
  11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej,
  12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami,
  13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej,
  14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą,
  15) przeprowadza inwentaryzację towarów.
  2. Sprzedaż towarów
  Uczeń:
  1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży,
  2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży,
  3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży,
  4) określa rodzaje zachowań klientów,
  5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej,
  6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży,
  7) prezentuje ofertę handlową,
  8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży,
  9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych,
  10) zabezpiecza i odprowadza utarg,
  11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru,
  12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy,
  13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów,
  14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT,
  15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta,
  16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
 • AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw
  Uczeń:
  1) posługuje się terminologią z zakresu bibliografii, bibliologii, informacji naukowej,
  2) charakteryzuje rynek wydawnictw,
  3) rozróżnia asortyment księgarski,
  4) ocenia wydawnictwa pod względem edytorskim i księgoznawczym,
  5) rozróżnia rodzaje technik drukarskich wydawnictw,
  6) ocenia walory artystyczne oraz reklamowe opraw,
  7) pozyskuje z baz danych informacje o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw.
  2. Opracowywanie bibliografii i katalogów
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje opisów bibliograficznych,
  2) gromadzi informacje potrzebne do wykonania opisu bibliograficznego,
  3) sporządza opisy różnych typów wydawnictw zgodnie z normami bibliograficznymi,
  4) przestrzega zasad tworzenia hasła przedmiotowego,
  5) projektuje spisy bibliograficzne,
  6) projektuje układy bibliograficzne wydawnictw,
  7) redaguje indeksy,
  8) projektuje szatę graficzną bibliografii i katalogów zgodnie z zasadami kompozycji,
  9) projektuje warsztat informacyjno-bibliograficzny dla księgarń ogólnoasortymentowych, specjalistycznych i antykwariatów.
  3. Organizowanie działań marketingowych księgarni
  Uczeń:
  1) przygotowuje ofertę handlową i zapytania ofertowe,
  2) prowadzi negocjacje handlowe,
  3) organizuje promocje księgarni i asortymentu księgarskiego,
  4) konstruuje przekaz reklamowy asortymentu księgarskiego,
  5) wykonuje działania popularyzujące czytelnictwo,
  6) organizuje działalność wystawienniczą na targach i wystawach.
Przykładowe miejsca pracy:
księgarnie,
wydawnictwa,
hurtownie książek,
działalność kulturalno-oświatowa popularyzacja książek i czytelnictwa,
małe sklepy,
dział promocji i reklamy,
specjalistyczne placówki: w księgarnie techniczne, obcojęzyczne, muzyczne, pedagogiczne, antykwariaty i inne.
Przykładowe przedmioty szkolne:
organizacja i techniki sprzedaży,
podstawy działalności handlowej,
marketing w działalności księgarskiej,
bibliografia księgarska,
język obcy zawodowy.
Przeciwskazania:
Nie podano znaczących przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiałyby pracę w tym zawodzie. Zwraca się natomiast uwagę na predyspozycje, którymi powinien cechować się przyszły kandydat. Należy do nich:
posiadanie wiedzy ogólnej na temat książek,
rynku wydawniczego,
aktualnych wydawnictw,
cierpliwość i umiejętność rozmowy z klientem.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację AU.25. Prowadzenie działalności handlowej – Technik handlowiec
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży