Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik inżynierii sanitarnej

Organizuje i wykonuje roboty przygotowawcze związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych.
Organizuje i wykonuje roboty związane z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji sanitarnych.
Organizuje i wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Organizuje i wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.
Organizuje i wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.
Organizuje i wykonuje roboty związane z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kwalifikacja:
 • BD.05.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje ujęć wody,
  2) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych,
  3) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania,
  4) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje,
  5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych,
  6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych,
  7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych,
  8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych,
  9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych,
  10) rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych,
  11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych,
  12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych,
  13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych,
  14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania,
  15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych,
  16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych,
  17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych,
  18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych,
  19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych,
  20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych,
  21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych,
  22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych.
  2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania,
  2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje,
  3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych,
  4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych,
  5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych,
  6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych,
  7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych,
  8) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych,
  9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych,
  10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych,
  11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych,
  12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania,
  13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych,
  14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych,
  15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych,
  16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych,
  17) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych,
  18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych,
  19) wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej,
  20) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych.
  3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania,
  2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje,
  3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych,
  4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych,
  5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych,
  6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych,
  7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych,
  8) rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych,
  9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych,
  10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych,
  11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych,
  12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania,
  13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych,
  14) określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych i odprowadzania spalin,
  15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych,
  16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych,
  17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych,
  18) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych,
  19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych,
  20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych,
  21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych.
  4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania,
  2) charakteryzuje źródła energii,
  3) rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje,
  4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych,
  5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych,
  6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych,
  7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych,
  8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych,
  9) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,
  10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych,
  11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych,
  12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych,
  13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych,
  14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania,
  15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych,
  16) określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni,
  17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych,
  18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych,
  19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych,
  20) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych,
  21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych,
  22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych,
  23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych.
  5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  Uczeń:
  1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach,
  2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych,
  3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonania,
  4) określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe,
  10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • BD.22.Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  Uczeń:
  1) określa sposoby ujmowania i uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych,
  2) rozpoznaje procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych,
  3) określa warunki odprowadzania ścieków,
  4) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  6) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także sporządza kosztorysy tych robót,
  7) organizuje prace związane z budową, montażem, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  8) opracowuje dokumentację budowy sieci oraz montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącą wykonywanych robót,
  9) kontroluje i diagnozuje stan techniczny sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  10) lokalizuje miejsca awarii sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania.
  2. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
  Uczeń:
  1) określa warunki techniczne eksploatacji odbiorników gazu,
  2) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci i instalacji gazowych,
  3) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych,
  4) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci, przyłączy i instalacji gazowych oraz sporządza kosztorysy tych robót,
  5) organizuje prace związane z budową i eksploatacją sieci gazowych, przyłączy i instalacji gazowych,
  6) prowadzi dokumentację budowy sieci gazowych, przyłączy oraz montażu instalacji gazowych dotyczącą wykonywanych robót,
  7) przestrzega zasad odbiorów technicznych sieci, przyłączy i instalacji gazowych,
  8) przestrzega zasad przekazywania sieci, przyłączy i instalacji gazowych odbiorcom do użytkowania,
  9) przewiduje zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego.
  3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje źródeł ciepła oraz energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej,
  2) określa warunki techniczne budowy sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,
  3) określa warunki techniczne eksploatacji kotłowni,
  4) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci, przyłączy, węzłów ciepłowniczych i instalacji grzewczych,
  5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci ciepłowniczych, przyłączy oraz instalacji grzewczych,
  6) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, a także sporządza kosztorysy tych robót,
  7) organizuje prace związane z budową, eksploatacją i modernizacją sieci, przyłączy, kotłowni, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,
  8) kontroluje stan techniczny sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,
  9) lokalizuje miejsca awarii w sieciach, przyłączach, kotłowniach i węzłach ciepłowniczych oraz instalacjach grzewczych oraz określa przyczyny ich powstawania.
  4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  Uczeń:
  1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach,
  2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych,
  3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  4) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  5) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  6) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sporządza kosztorysy tych robót,
  7) określa warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  8) organizuje prace związane z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  9) przeprowadza kontrolę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  10) lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa montażowe,
firmy eksploatacyjne,
biura projektowe,
zakłady rzemieślnicze,
administracja obiektów budowlanych,
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją urządzeń i materiałów instalacyjnych,
jednostki nadzoru budowlanego.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy budownictwa,
sieci komunalne,
instalacje sanitarne,
organizacja budowy i eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,
działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie.
Przeciwskazania:
alergia, astma ,
choroby układu oddechowego oraz znaczne zaburzenia układów : nerwowego, krążenia (wady serca), mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu ,
choroby zapalne uszu, znaczny niedosłuch ,
cukrzyca,
duże wady wzroku, brak widzenia obuocznego, znaczne zaburzenia widzenia barw ,
niska w ytrzymałość fizyczna, słaba sprawność ruchowa ,
reumatyzm ,
zaburzenia węchu ,
zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży