Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik automatyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montażu urządzeń i instalacji automatyki,
uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
obsługi urządzeń i instalacji automatyki,
przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.
Kwalifikacja:
 • EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki
  Uczeń:
  1) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz określa ich funkcje i zastosowanie,
  2) identyfikuje urządzenia na podstawie schematu i określa ich funkcje,
  3) dobiera narzędzia do montażu urządzeń,
  4) montuje urządzenia, uwzględniając warunki ich pracy,
  5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji,
  6) dobiera kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji,
  7) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń,
  8) rozpoznaje przyłącza procesowe i montuje urządzenia zgodnie z dokumentacją,
  9) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji,
  10) diagnozuje stan techniczny kabli i przewodów instalacji,
  11)wykonuje dokumentację powykonawczą.
  2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki
  Uczeń:
  1) określa wpływ mediów procesowych na pracę urządzeń,
  2) programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),
  3) konfiguruje parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
  4) uruchamia instalację automatyki przemysłowej,
  5) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki,
  6) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną,
  7) ocenia zgodność uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną,
  8) ocenia poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadza korekty,
  9) prowadzi bieżącą dokumentację.
 • EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki
  Uczeń:
  1) określa zakres czynności obejmujących okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji,
  2) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji na podstawie dokumentacji technicznej,
  3) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami,
  4) przeprowadza testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej,
  5) odczytuje i analizuje informacje diagnostyczne,
  6) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji automatyki,
  7) wprowadza korekty w ustawieniach urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej, wykonanych pomiarów i obserwacji,
  8) przeprowadza konserwację instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną,
  9) prowadzi bieżącą dokumentację przeglądów i konserwacji.
  2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
  Uczeń:
  1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji,
  2) dobiera metody i przyrządy do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach,
  3) wykonuje pomiary sygnałów sterujących w instalacjach,
  4) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej,
  5) lokalizuje uszkodzenia instalacji,
  6) określa rodzaj i zakres napraw instalacji,
  7) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji,
  8) dobiera podzespoły do napraw instalacji,
  9) wymienia uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki,
  10) sprawdza poprawność działania instalacji,
  11) prowadzi bieżącą dokumentację napraw.
Przykładowe miejsca pracy:
do uzupełnienia
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i elektronika
Przeciwskazania:
niska sprawność i wydolność fizyczna,
nieskorygowane szkłami wady wzroku,
zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia),
brak widzenia obuocznego,
zaburzenia widzenia barw,
zaburzenia słuch,
niedosłuch,
choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia,
zaburzenia psychiczne,
uzależnienia
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży