Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik energetyk

 • Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej.
 • Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach oraz przeprowadza ich konserwację czy naprawy.
 • Posługuje się systemami informatycznymi, automatyką przemysłową i urządzeniami pomiarowymi.
 • Zajmuje się gospodarką paliwową, wodną oraz gospodarką odpadami.
 • Zależnie od rodzaju energii, z którym ma do czynienia w pracy – może być energetykiem cieplnym (termoenergetykiem), energetykiem wodnym (hydroenergetykiem), elektroenergetykiem, energetykiem jądrowym czy energetykiem wiatrowym.
Kwalifikacja:
 • EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
  Uczeń:
  1) klasyfikuje kotły i urządzenia pomocnicze kotłów,
  2) rozpoznaje kotły i urządzenia pomocnicze kotłów na podstawie budowy, zasady działania i przeznaczenia,
  3) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry kotłów i urządzeń ?pomocniczych kotłów,
  4) rozpoznaje układy kondensacyjne i regeneracyjne kotłów,
  5) dobiera elementy i układy automatycznej regulacji kotła,
  6) analizuje pracę kotła na podstawie obiegu wodnego i wodno-parowego,
  7) rozpoznaje na schematach obiegi paliwowe, wodne, spalinowe i wodno-parowe oraz symbole graficzne elementów tych obiegów,
  8) charakteryzuje sposoby usuwania i oczyszczania spalin, popiołu i żużla,
  9) rozpoznaje elementy instalacji sprężonego powietrza,
  10) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry urządzeń przygotowania paliwa,
  11) wyjaśnia zastosowanie oraz dobiera parametry stacji uzdatniania wody,
  12) dobiera metody i przyrządy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej,
  13) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej,
  14) sporządza dokumentację z wykonanych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych ?instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej,
  15) kontroluje parametry instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej,
  16) wykrywa usterki i niesprawności w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii cieplnej,
  17) wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń energetycznych do wytwarzania energii ?cieplnej,
  18) dokonuje wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczającej dane urządzenie do użytkowania w zakresie wykonanych czynności obsługowych,
  19) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej.
  2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplne
  Uczeń:
  1) rozpoznaje i dobiera pompy do sieci ciepłowniczych,
  2) rozpoznaje i dobiera sieci ciepłownicze oraz węzły ciepłownicze,
  3) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz dobiera wymienniki ciepła do ?stacji redukcyjno--schładzających,
  4) dobiera materiały izolacyjne do instalacji ciepłowniczej,
  5) charakteryzuje sposoby układania instalacji ciepłowniczej oraz dobiera armaturę,
  6) podłącza i przeprowadza rozruch instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej,
  7) rozpoznaje i dobiera sposoby regulacji i zabezpieczeń instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej,
  8) kontroluje na bieżąco pracę instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej,
  9) określa zakres i terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej,
  10) dobiera metody i przyrządy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej,
  11) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do ?przesyłania energii cieplnej,
  12) wykrywa usterki i niesprawności w instalacjach i urządzeniach do przesyłania energii cieplnej i usuwa je,
  13) dobiera narzędzia i wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej,
  14) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych ?instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej oraz wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw,
  15) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodzeń instalacji i urządzeń do ?przesyłania energii cieplnej.
 • EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
  Uczeń:
  1) rozpoznaje elementy budowy i parametry turbin, generatorów, transformatorów i wzbudnic,
  2) wyjaśnia zasadę działania turbin, generatorów, transformatorów i wzbudnic,
  3) rozpoznaje na schematach i dobiera rodzaje zabezpieczeń transformatorów i generatorów,
  4) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe i metody pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii,
  lektrycznej,
  5) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
  6) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej,
  7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej,
  8) dobiera narzędzia, materiały, elementy, podzespoły i zespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
  9) wykonuje prace związane z konserwacją instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, korzystając z dokumentacji techniczno-ruchowej,
  10) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów oraz przeglądów, konserwacji i napraw ?instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
  11) monitoruje pracę układów i przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych ?instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.
  2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektryczne
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje sieci i stacje elektroenergetyczne,
  2) rozpoznaje i dobiera elementy i układy sieci elektroenergetycznych,
  3) analizuje przyczyny i skutki cieplnych i dynamicznych oddziaływań prądów roboczych i zwarciowych,
  4) dobiera elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej sieci elektroenergetycznych,
  5) rozpoznaje i dobiera elementy ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej,
  6) podłącza i uruchamia instalacje i urządzenia do przesyłania energii elektrycznej,
  7) określa zakres i terminy konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej,
  8) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe i metody pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej,
  9) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej,
  10) kontroluje na bieżąco pracę instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej,
  11) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń do ?przesyłania energii elektrycznej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej,
  12) dobiera narzędzia i wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej,
  13) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów oraz przeglądów, konserwacji i napraw ?instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady produkcyjne i montażowe związane z:
gospodarką elektroenergetyczną i przemysłową,
eksploatacją i budową urządzeń zasilanych energią elektryczną, elektrowni, sieci elektroenergetycznych
automatyzacją procesów elektroenergetycznych i technologicznych
budownictwo i przemysł (w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych, m.in., jako specjaliści ds. gospodarki elektroenergetycznej, sp. ds. kontroli technicznej) własna działalność gospodarcza.
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i energetyka, technologie i konstrukcje mechaniczne, instalacje i urządzenia energetyki cieplnej, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, działalność gospodarcza w energetyce.
Przeciwskazania:
nadmierna potliwość rąk ,
niedosłuch w stopniu znacznym ,
przewlekłe choroby skóry ,
schorzenia układu nerwowego ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego ,
zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży