Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik elektryk

Eksploatuje instalacje, maszyny i urządzenia elektryczne.
Montuje i uruchamiania maszyny i urządzenia elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
Wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej.
Wykonuje konserwacje instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Kwalifikacja:
 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej,
  2) rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne,
  3) rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny,
  4) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe,
  5) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego,
  6) wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją,
  7) sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej,
  8) trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji,
  9) dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach,
  10) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji,
  11) sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu,
  12) przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych,
  13) lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych,
  14) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych,
  15) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych,
  16) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych,
  17) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.
  2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
  Uczeń:
  1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów,
  2) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy,
  3) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
  4) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych,
  5) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych,
  6) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
  7) rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy,
  8) odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych,
  9) dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych,
  10) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  11) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji,
  12) dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu,
  13) sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.
  3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych,
  2) przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych,
  3) lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
  4) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych,
  5) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych,
  6) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
  7) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych,
  8) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.
 • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Eksploatacja instalacji elektrycznych
  Uczeń:
  1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych,
  2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych,
  3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych,
  4) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych,
  5) przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów,
  6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów,
  7) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych,
  8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych,
  9) dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacj,
  elektrycznych,
  10) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych,
  11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych,
  12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych,
  13) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów,
  14) projektuje typowe instalacje elektryczne.
  2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Uczeń:
  1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych,
  2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
  3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
  4) dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych,
  5) przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów,
  6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych,
  7) kreśla wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych,
  8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
  9) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych,
  10) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych,
  11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych,
  12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych,
  13) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów,
  14) projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych,
  15) stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady energetyczne,
elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
zakłady przemysłu wydobywczego i hutniczego,
transportu wodnego i kolejowego,
zakłady gospodarki komunalnej,
zakłady naprawcze i produkcyjne,
biura projektowe,
placówki zajmujące się dystrybucją maszyn i urządzeń
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i elektronika,
maszyny i urządzenia elektryczne,
instalacje elektryczne,
działalność gospodarcza w branży elektrycznej,
język obcy w branży.
Przeciwskazania:
choroby układów: oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego i nerek, mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu ,
cukrzyca ,
nadmierna potliwość rąk ,
niska wydolność fizyczna,
ograniczenia sprawności ruchowej ,
przewlekłe choroby skóry ,
reumatyzm ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy ,
zaburzenia zmysłu węchu ,
znaczny niedosłuch.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży