Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik elektronik

 • Dokonuje pomiarów sygnałów i parametrów urządzeń elektronicznych.
 • Instaluje i użytkuje instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne.
 • Konserwuje i naprawia instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne.
 • Montuje, uruchamia i demontuje elementy, układy i urządzenia elektroniczne.
 • Wykonuje instalacje elektroniczne.
Kwalifikacja:
 • EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych
  Uczeń:
  1) określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych,
  2) przygotowuje elementy do montażu,
  3 )wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe,
  4) wylutowuje elementy elektroniczne,
  5) sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją,
  6) uruchamia układy i urządzenia elektroniczne,
  7) lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych,
  8) usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu,
  9) sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń,
  10) stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych,
  11) rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska,
  12) demontuje urządzenia i układy elektroniczne,
  13) przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu,
  14) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
  2.Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
  Uczeń:
  1) określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych,
  2) wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych,
  3) przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych,
  4) wykonuje instalację natynkową i podtynkową,
  5) wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń,
  6) sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją,
  7) uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych,
  8) lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych,
  9) usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu,
  10) sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji,
  11) demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych,
  12) przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.
 • EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń
  Uczeń:
  1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne,
  2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych,
  3) określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych,
  4) posługuje się pojęciami i zagadnieniami z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej,
  5) określa zastosowania elementów optoelektronicznych,
  6) opisuje technologie i systemy transmisji światłowodowej,
  7) rozróżnia standardy transmisji bezprzewodowych,
  8) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania,
  9) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy,
  10) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych,
  11) programuje urządzenia elektroniczne,
  12) uruchamia urządzenia elektroniczne,
  13) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych,
  14) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych,
  15) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów,
  16) reguluje urządzenia elektroniczne,
  17) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.
  2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych
  Uczeń:
  1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych,
  2) wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją,
  3) kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów,
  4) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń elektronicznych,
  5) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych,
  6) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych,
  7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych,
  8) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń elektronicznych,
  9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych,
  10) dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń,
  11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych.
Przykładowe miejsca pracy:
warsztaty naprawcze,
zakłady instalujące urządzenia elektroniczne,
placówki badawczo-rozwojowe,
zakłady wytwarzające urządzenia elektroniczne - na stanowiskach, m.in.: konserwatorów i kontrolerów jakości,
pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne zajmujące się budową urządzeń elektronicznych.
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i elektronika,
urządzenia elektroniczne,
działalność gospodarcza w branży elektronicznej,
język obcy zawodowy w branży elektronicznej,
pomiary elektryczne i elektroniczne,
instalacja urządzeń.
Przeciwskazania:

nadmierna potliwość ,
ograniczenia sprawności rąk ,
przewlekłe choroby skóry ,
schorzenia układu nerwowego ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
zaburzenia równowagi i świadomości ,
znaczny niedosłuch.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży