Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Montuje i eksploatuje sieci t rakcyjne oraz pomocnicze urządzenia trakcyjne.
Montuje i eksploatuje sieci zasilające, doprowadzające energię do urządzeń trakcyjnych.
Prowadzi dokumentację eksploatacyjną i techniczną sieci trakcyjnych i środków transport u szynowego.
Wykonuje naprawy środków transport u szynowego.
Diagnozuje i dokonuje przeglądów środków transportu szynowego.
Kwalifikacja:
 • EE.27. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż i eksploatacja sieci zasilających
  Uczeń:
  1) rozpoznaje przewody elektryczne i osprzęt instalacyjny,
  2) rozpoznaje przebieg drogi przesyłania, rozdziału i odbioru energii elektrycznej,
  3) dobiera, instaluje i sprawdza środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym,
  4) wykonuje instalację elektryczną i sprawdza jej działanie,
  5) łączy przewody sieci zasilającej zgodnie z dokumentacją,
  6) montuje w sieciach zasilających urządzenia rozdzielcze, pomiarowe i zabezpieczające,
  7) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych sieci zasilających,
  8) wykonuje pomiary parametrów układów zabezpieczających w sieciach zasilających,
  9) diagnozuje i lokalizuje usterki w sieciach zasilających,
  10) dobiera podzespoły izolacyjne w zależności od warunków pracy,
  11) wymienia uszkodzony osprzęt instalacyjny,
  12) prowadzi dokumentację eksploatacji sieci zasilających,
  2. Montaż i eksploatacja trakcji elektrycznej
  Uczeń:
  1) montuje elementy składowe linii trakcyjnych kolejowych, tramwajowych i metra,
  2) wykonuje kotwienia wszystkich typów sieci zasilających,
  3) montuje urządzenia elektryczne z elementów składowych układów sterowania i zabezpieczeń,
  4) wykonuje profilowanie sieci zasilających pod wiaduktami i w tunelach,
  5) wykonuje prace eksploatacyjne w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych,
  6) wykonuje prace instalacyjno-montażowe transformatorów energetycznych, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczających i prostownikowych oraz przyrządów pomiarowych w stacjach trakcyjnych zasilających linie kolejowe, tramwajowe i metra,
  7) wykonuje pomiary parametrów linii urządzeń trakcyjnych,
  8) diagnozuje stan podzespołów i sieci trakcyjnej,
  9) wykonuje okresowe przeglądy oraz prace konserwacyjne sieci trakcyjnych,
  10) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia w liniach i stacjach trakcyjnych,
  11) wymienia uszkodzone podzespoły elektryczne,
  12) prowadzi dokumentację eksploatacji trakcji elektrycznej.
 • EE.28. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż środków transportu szynowego
  Uczeń:
  1) charakteryzuje środki transportu szynowego,
  2) charakteryzuje nadwozia i podwozia środków transportu szynowego,
  3) charakteryzuje napędy i elementy jezdne wraz z hamulcami środków transportu szynowego,
  4) klasyfikuje elementy taboru szynowego: wózków taborowych, zestawów kołowych, zawieszenia silników trakcyjnych, przekładni, prądnic oświetleniowych oraz przetwornic w wagonach,
  5) rozpoznaje przekładnie mechaniczne, przekładnie hydrauliczne i przekładnie elektryczne oraz ich charakterystyki,
  6) dobiera materiały do budowy i montażu środków transportu szynowego,
  7) dobiera i montuje silniki elektryczne i urządzenia pomocnicze stosowane w taborze szynowym zgodnie z dokumentacją,
  8) montuje i reguluje elementy odbiorcze prądu dla taboru szynowego,
  9) montuje urządzenia wyposażenia elektrycznego taboru szynowego,
  10) montuje urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne taboru szynowego,
  11) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i mechanizmach środków transportu szynowego.
  2. Eksploatacja środków transportu szynowego
  Uczeń:
  1) eksploatuje elementy taboru szynowego: wózki i zestawy kołowe, silniki trakcyjne, przekładnie, prądnice oświetleniowe oraz przetwornice w wagonach,
  2) obsługuje urządzenia sprzęgowe i zderzne oraz ich połączenia elektryczne,
  3) obsługuje i naprawia urządzenia grzejne, wentylacyjne i klimatyzacyjne taboru szynowego,
  4) sprawdza, reguluje i naprawia urządzenia elektryczne w obwodach pomocniczych pojazdów kolejowych,
  5) posługuje się technologią cyfrową w diagnostyce i obsłudze pojazdów kolejowych, tramwajów i metra,
  6) lokalizuje i usuwa usterki w zespołach i podzespołach automatyki taboru szynowego,
  7) wymienia i regeneruje podzespoły taboru szynowego,
  8) analizuje schematy ideowe i montażowe obwodów elektrycznych, maszyn i urządzeń w taborze szynowym,
  9) obsługuje urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w taborze szynowym,
  10) dokonuje oględzin i prowadzi badania techniczne urządzeń i podzespołów taboru szynowego,
  11) wykonuje pomiary dopuszczalnego zużycia części i elementów ruchomych w taborze szynowym,
  12) diagnozuje stan techniczny pojazdu kolejowego, tramwaju i metra,
  13) przygotowuje pojazdy kolejowe do ruchu,
  14) dobiera pojazdy kolejowe do realizacji zadań przewozowych,
  15) sporządza plan pracy pojazdów kolejowych oraz plan ich obsługi,
  16) wykorzystuje charakterystyki prędkości i sił pociągowych pojazdów do obliczeń trakcyjnych,
  17) oblicza dopuszczalną masę pojazdów kolejowych w składzie pociągów,
  18) obsługuje systemy lokalizacji pojazdów trakcyjnych,
  19) przestrzega procedur postępowania w wypadkach i wydarzeniach kolejowych taboru szynowego,
  20) prowadzi dokumentację eksploatacji środków transportu szynowego.
Przykładowe miejsca pracy:
lokomotywownie,
zakłady naprawcze taboru kolejowego,
zajezdnie tramwajowe i trolejbusowe,
przedsiębiorstwa produkujące tabor szynowy,
placówki badawcze związane z elektroenergetyką i taborem szynowym.
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i elektronika,
sieci zasilające i trakcje elektryczne,
środki transportu szynowego,
język obcy w transporcie szynowym,
działalność gospodarcza w transporcie szynowym.
Przeciwskazania:
choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu, krążenia ,
niska sprawność i wydolność fizyczna ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
zaburzenia równowagi, zawroty głowy, omdlenia
zaburzenia słuchu, niedosłuch.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży