Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik eksploatacji portów i terminali

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.
Kwalifikacja:
 • AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
  Uczeń:
  1) określa oczekiwania klientów,
  2) korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów,
  3) wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali,
  4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych,
  5) planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich,
  6) sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych,
  7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu,
  8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych.
  2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
  Uczeń:
  1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych,
  2) udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich,
  3) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych,
  4) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich,
  5) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych,
  6) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki,
  7) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych,
  8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do obsługi podróżnych.
 • AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach
  Uczeń:
  1) określa elementy infrastruktury portów i terminali,
  2) określa wyposażenie portów i terminali,
  3) rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie,
  4) dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów,
  5) rozróżnia rodzaje opakowań,
  6) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami,
  7) oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania towarów,
  8) planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt,
  9) wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów,
  10) obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania,
  11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo- -magazynowych,
  12) obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów,
  13) organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych,
  14) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego,
  15) przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu towarów i ładunków.
  2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach
  Uczeń:
  1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach,
  2) określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone mienie,
  3) udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach i terminalach,
  4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi ładunków w portach i terminalach,
  5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową,
  6) przeprowadza inwentaryzację magazynów,
  7) oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych,
  8) sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków,
  9) przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.
  3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach,
  2) charakteryzuje zadania związane z eksploatacją portów i terminali,
  3) ocenia stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz środków transportu bliskiego,
  4) rozróżnia metody napraw i regeneracji środków transportu bliskiego,
  5) przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu bliskiego,
  6) organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach i terminalach,
  7) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
Przykładowe miejsca pracy:
porty lotnicze,
porty morskie,
terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
przedsiębiorstwa transportowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podróżni w portach i terminalach,
podstawy organizacji portów i terminali,
transport w portach i terminalach,
procesy magazynowe w portach i terminalach,
język obcy w eksploatacji portów i terminali.
Przeciwskazania:
wady wzroku nieskorygowane szkłami,
znaczna nadwzroczność,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch, zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
epilepsja,
choroby układów: oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego i nerek, kostno-stawowego, ruchu,
alergie,
cukrzyca,
reumatyzm,
słaba budowa ciała,
niska wydolność.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży