Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.
Kwalifikacja:
 • EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje elementy instalacji chłodniczych oraz określa ich funkcje,
  2) rozpoznaje rodzaje urządzeń chłodniczych oraz określa ich zastosowanie,
  3) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji chłodniczych,
  4) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych,
  5) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych,
  6) organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych,
  7) dobiera materiały i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji chłodniczych,
  8) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojeni,
  urządzeń i instalacji chłodniczych,
  9) wykonuje montaż elementów instalacji chłodniczych w obiektach budowlanych oraz środkach transportu,
  10) montuje układy zasilania, sterowania i zabezpieczeń elektrycznych stosowanych w instalacjach chłodniczych,
  11) ocenia jakość prac związanych z montażem instalacji chłodniczych,
  12) wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych,
  13) wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwdrganiowe urządzeń i instalacji chłodniczych,
  14) wykonuje czynności związane z napełnianiem instalacji chłodniczych,
  15) wykonuje czynności związane z uruchomieniem i regulacją instalacji chłodniczych,
  16) wykonuje pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji chłodniczych,
  17) wykonuje obmiar robót związanych z montażem instalacji chłodniczych,
  18) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji chłodniczych.
  2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
  Uczeń:
  1) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń chłodniczych,
  2) planuje przeglądy techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych,
  3) kontroluje stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych,
  4) kontroluje parametry pracy urządzeń i instalacji chłodniczych,
  5) korzysta z systemów monitoringu oraz automatycznego przesyłania danych dotyczących parametrów pracy instalacji chłodniczych,
  6) dobiera narzędzia i przyrządy do pomiaru parametrów technicznych urządzeń chłodniczych,
  7) przeprowadza regulację instalacji chłodniczych,
  8) organizuje oraz wykonuje prace związane z konserwacją instalacji i urządzeń chłodniczych,
  9) prowadzi dokumentację związaną z eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych,
  10) rozpoznaje procesy technologiczne związane z zamrażaniem i przechowywaniem żywności oraz innych materiałów,
  11) rozpoznaje zagrożenia związane z wyciekiem czynników chłodniczych oraz stosuje sposoby zapobiegania,
  12) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynników i olejów chłodniczych.
  3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych
  Uczeń:
  1) określa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych,
  2) planuje czynności związane z demontażem urządzeń i instalacji chłodniczych,
  3) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych,
  4) kalkuluje koszty naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych,
  5) dobiera materiały i narzędzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń chłodniczych,
  6) wykonuje czynności związane z opróżnianiem i napełnianiem instalacji chłodniczych,
  7) usuwa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych,
  8) wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych po wykonanej naprawie,
  9) wykonuje czynności związane z uruchomieniem instalacji chłodniczych po naprawie,
  10) prowadzi dokumentację związaną z naprawą urządzeń i instalacji chłodniczych,
  11) wykonuje czynności związane z wymianą czynników i olejów chłodniczych,
  12) ocenia stan izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych,
  13) wykonuje czynności związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych,
  14) wykonuje demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych z zachowaniem przepisów i norm obowiązujących w tym zakresie.
 • EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  Uczeń:
  1) rozpoznaje elementy instalacji klimatyzacyjnych i określa ich funkcje,
  2) rozpoznaje rodzaje urządzeń klimatyzacyjnych i określa ich zastosowanie,
  3) rozpoznaje rodzaje pomp ciepła oraz określa ich funkcje i zasady działania,
  4) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji klimatyzacyjnych,
  5) określa zasady montażu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  6) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  7) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  8) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  9) organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  10) wyznacza trasę prowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji,
  11) wykonuje montaż przewodów i urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych oraz środkach transportu,
  12) wykonuje montaż instalacji chłodniczych, pomp ciepła, wodnych, parowych i kanalizacyjnych stosowanych w systemach klimatyzacyjnych,
  13) montuje układy zasilania, sterowania i zabezpieczeń elektrycznych stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła,
  14) wykonuje izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe i przeciwwilgociowe urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  15) ocenia jakość prac związanych z montażem urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  16) wykonuje czynności związane z uruchomieniem oraz regulacją urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  17) wykonuje pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  18) wykonuje obmiar robót związanych z montażem urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  19) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
  2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  Uczeń:
  1) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  2) wykonuje czynności związane z obsługą urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  3) planuje przeglądy techniczne urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  4) kontroluje stan techniczny urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  5) kontroluje parametry pracy urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  6) korzysta z systemów monitoringu oraz automatycznego przesyłania danych dotyczących parametrów pracy urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  7) dobiera materiały eksploatacyjne, narzędzia oraz przyrządy do pomiaru parametrów technicznych urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  8) przeprowadza regulację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  9) wykonuje czynności związane z konserwacją urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  10) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynników i olejów chłodniczych stosowanych w klimatyzacji oraz pompach ciepła,
  11) prowadzi dokumentację związaną z eksploatacją i konserwacją urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
  3.Naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  Uczeń:
  1) rozpoznaje przyczyny awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  2) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  3) organizuje prace związane z demontażem urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  4) kalkuluje koszty napraw urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  5) dobiera materiały i narzędzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  6) wykonuje czynności związane z opróżnianiem i napełnianiem instalacji chłodniczych oraz pomp ciepła,
  7) usuwa przyczyny awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  8) wykonuje próby szczelności instalacji po wykonanej naprawie,
  9) wykonuje czynności związane z uruchomieniem urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła po naprawie,
  10) wykonuje czynności związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów izolacji stosowanych w urządzeniach i instalacjach klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła,
  11) prowadzi dokumentację związaną z naprawą urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  12) rozpoznaje zagrożenia związane z obsługą urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła oraz stosuje sposoby zapobiegania,
  13) wykonuje demontaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła z zachowaniem przepisów i norm obowiązujących w tym zakresie.
Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:
w zakładach zajmujących się montażem i eksploatacją (serwisem) urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także energetyki odnawialnej,
w zakładach prowadzących usługi w zakresie serwisu, napraw urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także energetyki odnawialnej,
w zakładach zajmujących się chłodnictwem, wentylacją i klimatyzacją,
w centrach logistycznych i chłodniach zakładowych przy zakładach przemysłu spożywczego tj. w przemyśle mięsnym, rybnym, mleczarskim, owocowo–warzywnym, tłuszczowym, drobiarskim i piwowarskim,
w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne,
w przedsiębiorstwach handlujących urządzeniami chłodniczymi, grzewczymi i klimatyzacyjnymi,
w morskich jednostkach pływających (trawlery, przetwórnie chłodnicze),
warsztatach naprawczych AGD, zakładach produkujących sprzęt AGD.
Przykładowe przedmioty szkolne:
do uzupełnienia
Przeciwskazania:
skłonność do alergii,
przewlekłe choroby układu oddechowego,
zaburzenia równowagi,
brak widzenia obuocznego,
daltonizm,
choroby układu nerwowego (epilepsja),
uzależnienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży