Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Kelner

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
Przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości Wykonywania czynności związanych z obsługą gości Rozliczania usług kelnerskich.
Kwalifikacja:
 • TG. 10. Wykonywanie usług kelnerskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Sporządzanie potraw i napojów

  Uczeń:
  1) ocenia jakość surowców spożywczych,
  2) określa warunki przechowywania żywności,
  3) dobiera metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
  4) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów,
  5) dobiera sprzęt i urządzenia do sporządzania potraw i napojów,
  6) wykonuje czynności związane ze wstępną obróbką surowców do sporządzania potraw i napojów,
  7) sporządza potrawy i napoje zgodnie z recepturami,
  8) dokonuje oceny organoleptycznej potraw i napojów,
  9) wykonuje czynności związane z ekspedycją potraw i napojów,
  10) przestrzega procedur i stosuje instrukcje stanowiskowe systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  11) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

  2. Obsługiwanie gości
  Uczeń:
  1) rozróżnia stanowiska pracy i systemy obsługi kelnerskiej,
  2) określa predyspozycje, wymagania i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych kelnera,
  3) planuje czynności związane z obsługą gości,
  4) obsługuje gości zgodnie z obowiązującymi standardami,
  5) opracowuje karty menu,
  6) doradza gościom w wyborze potraw i napojów,
  7) przyjmuje i rejestruje zamówienia gości,
  8) dobiera urządzenia, bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy do podawania potraw i napojów,
  9) nakrywa stół zgodnie z zamówieniem gości,
  10) sporządza potrawy i napoje w obecności gości,
  11) ocenia jakość oraz estetykę potraw i napojów,
  12) dobiera metody serwowania potraw i napojów,
  13) wykonuje usługi kelnerskie podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym,
  14) wykonuje czynności związane z realizacją zamówień room service,
  15) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usługi.
 • TG.11. Organizacja usług gastronomicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie usług gastronomicznych
  Uczeń:
  1) klasyfikuje usługi gastronomiczne,
  2) określa zakres usług świadczonych przez zakłady gastronomiczne,
  3) planuje usługi gastronomiczne,
  4) planuje i organizuje obsługę przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym,
  5) przygotowuje oferty usług gastronomicznych,
  6) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych,
  7) określa wpływ układu funkcjonalnego pomieszczeń zakładu gastronomicznego na organizację pracy,
  8) przygotowuje miejsca realizacji usług gastronomicznych,
  9) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usługi gastronomicznej,
  10) stosuje kryteria oceny jakości usług gastronomicznych.
  2. Rozliczanie usług gastronomicznych
  Uczeń:
  1) sporządza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty spożywcze,
  2) sporządza kalkulację cen potraw i napojów,
  3) przestrzega zasad rachunkowości podczas rozliczania usług kelnerskich,
  4) rozlicza koszty usług gastronomicznych,
  5) sporządza dokumentację usług gastronomicznych,
  6) dokonuje rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
  7) obsługuje elektroniczne urządzenia rejestrujące i kasy kelnerskie,
  8) stosuje programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług gastronomicznych.
Przykładowe miejsca pracy:
do uzupełnienia
Przykładowe przedmioty szkolne:
do uzupełnienia
Przeciwskazania:
do uzupełnienia
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży