Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Kwalifikacje

Wyszukaj kwalifikacje


CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych ipróbek do badań analitycznych

1. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym

Uczeń:

1) wykonuje prace związane z obsługą i konserwacją infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego,

2) klasyfikuje wyposażenie pomiarowe i wyposażenie pomocnicze stosowane w pracach analitycznych,

3) klasyfikuje odczynniki chemiczne ze względu na ich czystość, jakość i zastosowanie w procesach analitycznych,

4) sporządza zapotrzebowania na wyposażenie pomiarowe i pomocnicze oraz odczynniki chemiczne stosowane w pracach analitycznych,

5) przygotowuje zestawy sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do wykonywania prac analitycznych,

6) ocenia stan techniczny wyposażenia pomiarowego i wyposażenia pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym,

7) prowadzi gospodarkę magazynową wyposażenia pomiarowego i wyposażenia pomocniczego,

8) prowadzi gospodarkę odczynnikami chemicznymi i odpadami w laboratorium analitycznym.

2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych

Uczeń:

1) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas oczyszczania i rozdzielania substancji oraz w procesach wytwarzania preparatów chemicznych metodami laboratoryjnymi,

2) prowadzi procesy związane z oczyszczaniem i rozdzielaniem substancji,

3) wytwarza preparaty chemiczne metodami laboratoryjnymi,

4) ocenia jakość otrzymanych preparatów chemicznych i oczyszczanych substancji,

5) wyjaśnia zjawiska chemiczne zachodzące podczas sporządzania roztworów mianowanych,

6) przygotowuje roztwory mianowane i wzorce analityczne,

7) ocenia jakość odczynników chemicznych,

8) prowadzi dokumentację prac związanych z przygotowaniem odczynników i preparatów chemicznych oraz oczyszczaniem substancji.

3. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad pobierania próbek w warunkach terenowych, stacjonarnych i ciągłego procesu technologicznego,

2) dobiera narzędzia i przyrządy do pobierania próbek substancji gazowych, ciekłych i stałych,

3) pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych,

4) znakuje, utrwala i transportuje pobrane próbki,

5) przygotowuje reprezentatywne próbki do badań analitycznych,

6) dobiera metody i techniki przygotowania próbek do badań analitycznych,

7) przeprowadza operacje i procesy jednostkowe związane z przygotowaniem próbek do badań analitycznych,

8) zabezpiecza i przechowuje próbki archiwalne,

9) prowadzi dokumentację prac związanych z pobieraniem, przygotowywaniem i przechowywaniem próbek do badań analitycznych.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży