Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Kwalifikacje

Wyszukaj kwalifikacje


ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesi

Uczeń:

1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa,

3) organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym,

4) określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa,

5) określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa,

6) określa potrzeby kadrowe,

7) dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem,

8) planuje działania marketingowe w agrobiznesie.

2. Planowanie przetwórstwa żywnośc,

Uczeń:

1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych żywności,

2) dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie przetwórstwa żywności,

3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców,

4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych,

5) dobiera metody utrwalania żywności,

6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności,

7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym,

8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego,

9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności,

10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych,

11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego,

12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesi

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego,

2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami,

3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa,

4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa,

5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa,

6) oblicza zużycie składników majątku trwałego,

7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach,

8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat,

9) sporządza sprawozdanie finansowe,

10) dokonuje klasyfikacji kosztów,

11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie,

12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia,

13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie,

14) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej,

15) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży