Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Kwalifikacje

Wyszukaj kwalifikacje


ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:

1) rozpoznaje elementy instalacji chłodniczych oraz określa ich funkcje,

2) rozpoznaje rodzaje urządzeń chłodniczych oraz określa ich zastosowanie,

3) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji chłodniczych,

4) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych,

5) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych,

6) organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych,

7) dobiera materiały i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji chłodniczych,

8) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojeni,

urządzeń i instalacji chłodniczych,

9) wykonuje montaż elementów instalacji chłodniczych w obiektach budowlanych oraz środkach transportu,

10) montuje układy zasilania, sterowania i zabezpieczeń elektrycznych stosowanych w instalacjach chłodniczych,

11) ocenia jakość prac związanych z montażem instalacji chłodniczych,

12) wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych,

13) wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwdrganiowe urządzeń i instalacji chłodniczych,

14) wykonuje czynności związane z napełnianiem instalacji chłodniczych,

15) wykonuje czynności związane z uruchomieniem i regulacją instalacji chłodniczych,

16) wykonuje pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji chłodniczych,

17) wykonuje obmiar robót związanych z montażem instalacji chłodniczych,

18) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji chłodniczych.

2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:

1) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń chłodniczych,

2) planuje przeglądy techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych,

3) kontroluje stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych,

4) kontroluje parametry pracy urządzeń i instalacji chłodniczych,

5) korzysta z systemów monitoringu oraz automatycznego przesyłania danych dotyczących parametrów pracy instalacji chłodniczych,

6) dobiera narzędzia i przyrządy do pomiaru parametrów technicznych urządzeń chłodniczych,

7) przeprowadza regulację instalacji chłodniczych,

8) organizuje oraz wykonuje prace związane z konserwacją instalacji i urządzeń chłodniczych,

9) prowadzi dokumentację związaną z eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych,

10) rozpoznaje procesy technologiczne związane z zamrażaniem i przechowywaniem żywności oraz innych materiałów,

11) rozpoznaje zagrożenia związane z wyciekiem czynników chłodniczych oraz stosuje sposoby zapobiegania,

12) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynników i olejów chłodniczych.

3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:

1) określa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych,

2) planuje czynności związane z demontażem urządzeń i instalacji chłodniczych,

3) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych,

4) kalkuluje koszty naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych,

5) dobiera materiały i narzędzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń chłodniczych,

6) wykonuje czynności związane z opróżnianiem i napełnianiem instalacji chłodniczych,

7) usuwa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych,

8) wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych po wykonanej naprawie,

9) wykonuje czynności związane z uruchomieniem instalacji chłodniczych po naprawie,

10) prowadzi dokumentację związaną z naprawą urządzeń i instalacji chłodniczych,

11) wykonuje czynności związane z wymianą czynników i olejów chłodniczych,

12) ocenia stan izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych,

13) wykonuje czynności związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych,

14) wykonuje demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych z zachowaniem przepisów i norm obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży