Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Kwalifikacje

Wyszukaj kwalifikacje


BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

1.Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów inżynierskich,

2) dobiera materiały do budowy dróg i obiektów inżynierskich,

3) dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów inżynierskich,

4) organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów inżynierskich,

5) opracowuje harmonogramem robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,

6) dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów inżynierskich,

7) organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych,

8) organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów inżynierskic,

9) wykonuje pomiary ruchu drogowego,

10) wykonuje pomiary dotyczące stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskic,

11) wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowy,

12) planuje i nadzoruje organizację ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym,

13) podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów inżynierskich,

14) sporządza dokumentację dotyczącą jako ci wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,

15) prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych,

16) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z budową dróg i obiektów inżynierskich.

2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich

Uczeń:

1) dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich,

2) ocenia stan techniczny dróg i obiektów inżynierskich,

3) przygotowuje dokumentację dotyczącą stanu technicznego nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich przeznaczonych do remontu,

4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym,

5) organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów inżynierskich,

6) organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych,

7) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów inżynierskich,

8) planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym,

9) prowadzi książki dróg i obiektów inżynierskich oraz ich dokumentację ewidencyjną,

10) prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów inżynierskich.

3. Kosztorysowanie robót drogowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania,

2) korzysta z dokumentacji technicznej podczas sporządzania kosztorysów dróg i obiektów inżynierskich,

3) ustala założenia do kosztorysowania,

4) sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,

5) sporządza obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,

6) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych,

7) sporządza kosztorysy robót drogowych,

8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży