Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Kwalifikacje

Wyszukaj kwalifikacje


BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

1.Obsługa maszyn i urządzeń drogowych

Uczeń:

rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w robotach drogowych,

rozróżnia elementy i mechanizmy maszyn drogowych,

korzysta z dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń drogowych,

dobiera maszyny i urządzenia do robót drogowych,

sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń drogowych,

wykonuje czynności związane z instalacją oraz uruchomieniem maszyn i urządzeń drogowych,

obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót drogowych,

stosuje przepisy ruchu drogowego podczas wykonywania robót,

wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń drogowych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych

Uczeń:

określa czynniki mające wpływ na procesy zużycia maszyn i urządzeń drogowych,

wykonuje bieżące przeglądy techniczne maszyn i urządzeń drogowych,

stosuje materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy maszyn i urządzeń drogowych,

wykonuje prace związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,

rozpoznaje uszkodzenia maszyn i urządzeń drogowych oraz zgłasza do naprawy,

uczestniczy w odbiorze technicznym maszyn i urządzeń po naprawach i przeglądach,

prowadzi dokumentację eksploatacyjną maszyn i urządzeń drogowych,

przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do naprawy i transportu.

3. Wykonywanie robót ziemnych

Uczeń:

rozróżnia rodzaje budowli ziemnych,

korzysta z dokumentacji dotyczącej wykonywania robót ziemnych,

wykonuje obliczenia mas ziemnych,

wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem robót ziemnych,

stosuje metody wykonywania robót ziemnych,

posługuje się narzędziami podczas wykonywania robót ziemnych,

dobiera oraz montuje osprzęt roboczy maszyn do robót ziemnych,

obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót ziemnych oraz robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych,

wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych,

dobiera środki transportu do określonych robót ziemnych,

przestrzega zasad transportu i składowania mas ziemnych oraz materiałów stosowanych w robotach drogowych,

wykonuje roboty ziemne związane z umacnianiem i zabezpieczaniem skarp budowli ziemnych,

wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych,

ocenia jakość wykonanych robót ziemnych,

sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.

4. Wykonywanie nawierzchni drogowych

Uczeń:

rozróżnia elementy pasa drogowego,

rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni,

korzysta z dokumentacji technicznej dróg i obiektów mostowych,

wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych,

stosuje materiały do wykonywania poszczególnych warstw drogi,

obsługuje maszyny i urządzenia podczas układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych,

dobiera środki transportu do określonych robót drogowych,

wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych,

wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych,

wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych,

wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych,

wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych,

wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym,

ocenia jako ć wykonanych robót drogowych,

sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży