Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Kwalifikacje

Wyszukaj kwalifikacje


BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

1.Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania napraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych,

2) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych,

3) przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie,

4) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach,

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek,

6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki,

7) kontroluje roboty związane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.

2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznyc

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich,

2) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie,

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich,

4) dobiera środki transportu prętów, siatek, szkieletów zbrojeniowych, form i deskowań oraz mieszanek betonowych,

5) przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe,

6) układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach,

7) sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą,

8) układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe,

9) kontroluje przygotowanie deskowań i form do ułożenia zbrojenia,

10) kontroluje wykonywanie robót związanych z przygotowywaniem prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych do montażu,

11) dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu,

12) kontroluje wykonywanie robót związanych układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu,

13) dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności związane z ich naprawą.

3. Montaż konstrukcji budowlanych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu i konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

2) rozróżnia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

4) stosuje zalecone w projekcie technologie konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

5) dobiera metody połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

6) wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych,

7) wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych,

8) kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

9) kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności,

10) wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji,

11) kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

12) stosuje zalecone w projekcie technologie demontażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

13) wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji budowlanych,

14) kontroluje wykonywanie robót związanych z montażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

15) kontroluje prace związane z remontami i demontażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,

16) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych,

17) dobiera metody zabezpieczenia elementów konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,

18) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych,

19) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży