Broszury

Zespół Obserwatorium na podstawie prowadzonych badań oraz gromadzonej wiedzy, przygotowuje broszury informacyjne dla pracodawców, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych sytuacją ekonomiczno-gospodarczą aglomeracji poznańskiej. Co miesiąc ukazuje się Flesz, który jest zbiorem wskaźników opisujących aktualną sytuację gospodarczą aglomeracji poznańskiej oraz danych charakteryzujących stan lokalnego rynku pracy (do pobrania: http://www.obserwatorium-poznan.pl/flesz/ ). Raz do roku wydawana jest broszura opisująca demografię, gospodarkę, rynek pracy i edukację w Poznaniu i w powiecie poznańskim (Aglomeracja w liczbach).

Szczególnymi publikacjami są wydawane broszury informacyjne kierowane do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych (SMS Gimnazjalisty), a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (Najpopularniejsze metody poszukiwania pracy i pracowania), które w przystępny sposób mają zapoznać młodego czytelnika z tematyką szkolnictwa branżowego oraz rynku pracy. Publikacje te, opracowywane są w oparciu o badania prowadzone przez Obserwatorium oraz o doświadczenie doradców zawodowych z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Inną formą publikacji przygotowywanych przez pracowników Obserwatorium są materiały edukacyjne dla nauczycieli i doradców zawodowych.

Zapraszamy do lektury.

W czerwcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego pt.: Strategie sukcesu. Badanie wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej. Jego celem było zebranie, analiza i udostępnienie wiedzy na temat wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej oraz zbadanie determinant wyborów edukacyjno-zawodowych w kontekście uwarunkowań indywidualnych i społecznych.

W dniu 04.04.2019 zorganizowaliśmy konferencję promującą raport oraz towarzyszące konferencji warsztaty dla uczniów. Uczestnicy otrzymali m.in. broszurę Człowiek sukcesu, będącą streszczeniem raportu.Broszura Zawody poligraficzne, to pierwsza taka publikacja z serii o zawodach opracowanych przez pracowników Obserwatorium. Broszura skierowana jest zarówno do uczniów, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, jak również dla decydentów oraz inwestorów i przedsiębiorców.

W publikacji zaprezentowanych jest pięć zawodów: drukarz i introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich  oraz  technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Oprócz opisu każdego zawodu, czytelnik pozna statystyki z rynku edukacji oraz sytuację na aglomeracyjnym  rynku pracy w omawianej branży. Dodatkowo została zamieszczona mapa aglomeracji, gdzie zaznaczone są placówki, w których można zdobyć opisywane zawody.

Broszura Zawody poligraficzne, to zapowiedź serii 12 broszur poświęconych zawodom, których uczniowie mogą się kształcić w aglomeracji poznańskiej. Zapraszamy do lektury.

Zawody poligraficzne
Pobierz 20180116_zawody_poligraficzne_strona.pdf 4.42 MB


Broszura Zawody teleinformatyczne, to druga publikacja z serii o zawodach opracowanych przez pracowników Obserwatorium. Broszura skierowana jest zarówno do uczniów, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, jak również dla decydentów oraz inwestorów i przedsiębiorców.

W publikacji zaprezentowanych jest trzy zawody: technik informatyk, technik teleinformatyk oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Oprócz opisu każdego zawodu, czytelnik pozna statystyki z rynku edukacji oraz sytuację na aglomeracyjnym  rynku pracy w omawianej branży. Dodatkowo została zamieszczona mapa aglomeracji, gdzie zaznaczone są placówki, w których można zdobyć opisywane zawody.

Zapraszamy do lektury.

Zawody teleinformatyczne
Pobierz 20180824_zawody_informatyczne.pdf 4.63 MB


Broszura skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w szczególności osób kształcących się w szkołach branżowych i technikum. W publikacji autorzy starali się odpowiedzieć na pytania: jakie informacje wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej; w czym może pomóc doradca zawodowy; CV, czyli co to właściwie jest oraz jak wykorzystać doświadczenie praktyk zawodowych w budowaniu swojego CV. Ponadto w broszurze znajdują się wskazówki m.in. jak wykorzystać Internet w procesie budowania profesjonalnego wizerunku oraz jak zmienić pracę.

Publikacja powstała na podstawie raportu z badań Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji pracowników. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej realizowanych w 2016 r. przez zespół Obserwatorium.

Broszura może służy jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym.

 

sciezka-224x300.jpg
Szukam ścieżki kariery dla siebie

Broszura skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w szczególności osób kształcących się w szkołach branżowych i technikum. W publikacji autorzy starali się odpowiedzieć na pytania: jakie informacje wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej; w czym może pomóc doradca zawodowy; CV, czyli co to właściwie jest oraz jak wykorzystać doświadczenie praktyk zawodowych w budowaniu swojego CV. Ponadto w broszurze znajdują się wskazówki m.in. jak wykorzystać Internet w procesie budowania profesjonalnego wizerunku oraz jak zmienić pracę.Publikacja powstała na podstawie raportu z badań Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji pracowników. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej realizowanych w 2016 r. przez zespół Obserwatorium.

Broszura może służy jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym.
Pobierz 20170901_broszura_strona.pdf 370 KB

Broszura skierowana jest zarówno do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz pracodawców. Publikacja zawiera podstawowe informacje na temat kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz w zawodach pokrewnych na terenie aglomeracji poznańskiej.

Broszura została opracowana przez Zespół Obserwatorium na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Oświaty UMP oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Technik Informatyk
Pobierz Technik-Informatyk.pdf 4.05 MB

Broszura skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w szczególności uczniów kształcących się w szkołach branżowych i technikum. W publikacji znajdują się informacje w jaki sposób pracodawcy z aglomeracji poznańskiej poszukają pracownika oraz jak uczniowie poszukają zatrudnienia. Jak uczniowie oraz pracodawcy w procesie poszukiwania zatrudnienia i pracownika wykorzystują Internet. Ponadto w broszurze zamieszczono wiele wskazówek jak przygotować się do wejścia na rynek pracy oraz do rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo można poznać kompetencje przyszłości, które będą wymagane przez pracodawców.

Publikacja powstała na podstawie raportu z badań Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji pracowników. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej realizowanych w 2015 r. przez zespół Obserwatorium.

Broszura może służy jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym. Już wkrótce gotowy zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany na podstawie broszury będzie dostępny na stronie internetowej.

Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy i pracownika
Pobierz Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy i pracownika.pdf 401 KB

Broszura skierowana jest do wszystkich zainteresowanych sytuacją społeczno-ekonomiczną aglomeracji poznańskiej. W jednym miejscu zgromadzone zostały kluczowe wskaźniki dotyczące stanu demografii, rynku pracy, gospodarki i edukacji. Dane dotyczą zarówno miasta Poznania, jak i gmin powiatu poznańskiego.

Czytelnie przedstawione statystyki mogą posłużyć decydentom do opisu aktualnej sytuacji regionu podczas rozmów z inwestorami oraz mogą być wykorzystane podczas lekcji m.in. geografii, przedsiębiorczości oraz zajęć z doradcą zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych.

Aglomeracja w liczbach powstaje w oparciu o statystyki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz Bank Danych Lokalnych.

Zapraszamy do lektury.

AWL_2019_PL_www.jpg
Aglomeracja w liczbach 2019 PL
Pobierz AWL_2019_PL_www.pdf 3.27 MB
AWL_2019_EN_www.jpg
Aglomeracja w liczbach 2019 EN
Pobierz AWL_2019_EN_www.pdf 3.21 MB
AWL_2019_DE_www.jpg
Aglomeracja w liczbach 2019 DE
Pobierz AWL_2019_DE_www.pdf 3.7 MB
AWL_2019_RU_www.jpg
Aglomeracja w liczbach 2019 RU
Pobierz AWL_2019_RU_www.pdf 3.07 MB
AWL_2018_POL.jpg
Aglomeracja w liczbach 2018 PL
Pobierz AWL_2018_POL_small.pdf 2.76 MB
AWL_2018_ENG.jpg
Aglomeracja w liczbach 2018 EN
Pobierz AWL_2018_ENG_small.pdf 3.11 MB
AWL_2018_RUS.jpg
Aglomeracja w liczbach 2018 RU
Pobierz AWL_2018_RUS_small.pdf 3.33 MB
AWL_2017_PL.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2017 PL
Pobierz AWL_2017_PL_small.pdf 3.01 MB
AWL_2017_EN.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2017 EN
Pobierz AWL_2017_EN_small.pdf 3.3 MB
AWL_2017_RU.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2017 RU
Pobierz AWL_2017_RU-small.pdf 3.44 MB
AWL_Q3_2016_PL.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2016 PL
Pobierz AWL-Q3-2016-PL.pdf 2.66 MB
AWL-Q3-2016-EN.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2016 EN
Pobierz AWL-Q3-2016-EN_small.pdf 4.22 MB
AWL-Q3-2015-PL.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2015 PL
Pobierz AWL-Q3-2015-PL.pdf 2.5 MB
AWL-Q3-2015-EN.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2015 EN
Pobierz AWL-Q3-2015-EN.pdf 3.08 MB

Broszura skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Publikacja powstała na podstawie analizy danych zastanych, której wyniki przedstawia raport Dwa światy? System kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy aglomeracji poznańskiej. W broszurze uczniowie znajdą schemat możliwej ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum, definicję zawodu oraz dowiedzą się co to są kwalifikacje zawodowe i jak zdobyć dyplom zawodowy. Ponadto publikacja zawiera informacje na temat najpopularniejszych zawodów wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu Poznania oraz powiatu poznańskiego, ranking 10 najpopularniejszych zawodów wśród uczniów szkół zawodowych w aglomeracji (dane z 2014 r.) oraz umiejętności poszukiwane przez pracodawców wśród pracowników.

Broszura może służyć jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym.

Zapraszamy do lektury.

SMS Gimnazjalisty
Pobierz SMS Gimnazjalisty.pdf 1.14 MB

Broszura jest zbiorem najważniejszych wyników badań Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring realizowanych w 2014 roku. Głównym celem przeprowadzonego badania było zebranie i opracowanie informacji, które mogą służyć zarówno pracodawcom, jak i pracownikom aglomeracji poznańskiej w budowaniu dalszej strategii rozwoju i zatrudnienia.

W publikacji można przeczytać o potencjale demograficznym i gospodarczym aglomeracji poznańskiej, sytuacji na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorców oraz o potrzebach kadrowych zgłaszanych przez pracodawców biorących udział w badaniu. Ponadto w broszurze został przedstawiony ranking kompetencji pozazawodowych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy, ranking stanowisk objętych zwolnieniami, a także ocena przygotowania absolwentów do pracy.

Zapraszamy do lektury.

Potrzeby kadrowe przedsiebiorcow aglomeracji poznanskiej
Pobierz Potrzeby kadrowe przedsiebiorcow aglomeracji poznanskiej.pdf 5.39 MB
W czerwcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy rekrutację do projektu badawczego pt.: Strategie sukcesu. Badanie wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej. Jego celem było zebranie, analiza i udostępnienie wiedzy na temat wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej oraz zbadanie determinant wyborów edukacyjno-zawodowych w kontekście uwarunkowań indywidualnych i społecznych. Na nasze zaproszenie odpowiedziało dwudziestu absolwentów szkół z terenu aglomeracji poznańskiej.
Jednocześnie jest nam niezmiernie miło poinformować, że trwa rekrutacja do drugiej tury badania.
Strategie sukcesu - Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół średnich
Pobierz Strategie sukcesu - Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół średnich_1.pdf 8.67 MB
II edycja badań „Strategie sukcesu. Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej” jest kontynuacją omówienia problematykikariery zawodowej oraz procesu wejścia na rynek pracy. Tytułowe strategie sukcesu nawiązują do 20 monograficznych narracji karier edukacyjno-zawodowych zawartych w raporcie. Na opracowanie składają się także analizy przekrojowe dotyczące problemów kluczowych dla sukcesu oraz komentarze ekspertów.
Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej
Pobierz RAPORT_2019_1.pdf 1.25 MB

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem