Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

O nas

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu jest miejską jednostką działającą w obszarze polityki społecznej i realizuje zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery dla młodzieży. Placówka udziela wsparcia uczniom poznańskich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pomoc ta przybiera formę zajęć edukacyjnych realizowanych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, głównie na terenie szkół, oraz konsultacji indywidualnych dla uczniów. Ponadto do zadań Centrum należy monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy Aglomeracji Poznańskiej, z uwzględnieniem zmian zachodzących w gospodarce globalnej, w celu dostarczania rzetelnych informacji zarówno młodym ludziom, jak i pracodawcom. Z tego też powodu w listopadzie 2013r. uruchomiono przy Centrum – Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.

Działalność Obserwatorium wspierana jest przez, zewnętrzną wobec Centrum, Radę Programową Obserwatorium, powołaną przez Prezydenta Miasta Poznania. Pełni ona rolę doradczą oraz współtworzy strategię prowadzonych przez Obserwatorium badań.

Do zadań Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy należą m. in.:

  • badanie potrzeb kadrowych przedsiębiorców Aglomeracji Poznańskiej oraz planów edukacyjno-zawodowych uczniów poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy Aglomeracji Poznańskiej, z uwzględnieniem zmian zachodzących w gospodarce globalnej;
  • gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie rzetelnych informacji na temat aktualnych i prognozowanych trendów na rynku pracy, potrzeb kadrowych przedsiębiorców oraz oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego wśród młodych ludzi, pracodawców oraz inwestorów;
  • organizacja spotkań z osobami odpowiedzialnymi za przyjętą w regionie politykę kształcenia, w tym z dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych Aglomeracji Poznańskiej w celu stworzenia optymalnego systemu współpracy systemu edukacji z gospodarką na obszarze Aglomeracji Poznańskiej.

Obserwacja rzeczywistości tak złożonej i rozległej jak gospodarka i rynek pracy aglomeracji wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia wykraczającego poza jeden obszar kompetencji.

Wspierająca nas Rada Programowa złożona jest zatem zarówno z samodzielnych pracowników naukowych poznańskich uczelni, przedstawicieli samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorców.

prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zastępca dyrektora Instytutu i kierownik Zakładu Analizy Regionalnej WNGiG UAM.

 

prof. dr hab. Zbigniew Woźniak

Profesor zwyczajny pracujący w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożyciel, członek Zarządu Fundacji Społecznej „Ludzie dla Ludzi” w Poznaniu, członek „Centrum Badań Jakości Życia” przy UAM i Urzędzie Miasta Poznania, członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, członek Rady Naukowej kwartalnika „Trzeci Sektor”, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej oraz współzałożyciel i członek Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Michał Stuligrosz

Ur. 17 września 1950 w Poznaniu – polski polityk, z wykształcenia geograf, poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji, samorządowiec. We wrześniu 1980 był członkiem-założycielem „Solidarności” w zakładzie „PPG-K GEOPOZ”, natomiast do 13 grudnia 1981 przewodniczącym komisji zakładowej „Solidarności”.

Pracę zawodową rozpoczął w 1969 w firmach geodezyjno-kartograficznych (m.in. w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu). Posiada państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii (od 1991) oraz rzeczoznawstwa majątkowego (od 1997). Od 1992 prowadził działalność gospodarczą w zawodach geodety uprawnionego i rzeczoznawcy majątkowego.

W 1998 ukończył studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1999–2001 prowadził wykłady monograficzne z zakresu gospodarowania majątkiem gminy na tej uczelni na kierunkach gospodarka przestrzenna oraz zarządzanie środowiskiem. W 2012 po odejściu z parlamentu pozostał w administracji publicznej jako wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik

Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego WSE UAM.

Małgorzata Pawlak

Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Poznań

dr inż. Marian Nickel

Członek Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa, prezes PTB NICKEL sp. z o. o., Kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC, organizator zawodów jeździeckich, pasjonat koni.

Joanna Jajus

Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, absolwentka Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Od 2003 roku realizuje działania związane z promocją przedsiębiorczości oraz programami wspierającymi powstawanie i rozwój przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych zadań realizowanych przez Wydział należy wymienić: Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy dla przedsiębiorców, program promocji przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych oraz działania na rzecz intensyfikacji współpracy środowiska naukowego z biznesem.

Przemysław Foligowski

Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Radny Miasta Poznania w kadencjach 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014 (do roku 2012) przewodniczący Komisji Oświaty, Komisja Kultury i Nauki oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Politolog, ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 

Bogna Frąszczak – socjolog, socjoterapeuta, absolwentka Szkoły Pracy z Grupą Dziecięcą i Młodzieżową Polskiego Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego Sieć w Warszawie, Stypendystka International Visitor Leadership Program United States Departament of State. Tutor Stowarzyszenia Szkoła Liderów w programie „Liderzy PAWF”, trener w programie „Szkoła bez Przemocy”, trener programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”. Zajmuje się doradztwem zawodowym oraz wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie: uzdolnionej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

b.fraszczak@cdzdm.pl

Marta Łuczak

Koordynacja badań, badania, analizy

m.luczak@cdzdm.pl

Dominik Zasada

Badania, analizy, komunikacja

zasada@cdzdm.pl

Marcin Woźniak

Badania, analizy

m.wozniac@cdzdm.pl

Badania, analizy

@cdzdm.pl

Alicja Koperska

Badania, analizy

a.koperska@cdzdm.pl

Rafał Woźny

Informatyka

r.wozny@cdzdm.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży